0972273896
BRI tham dự hội thảo An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp

BRI tham dự hội thảo An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp

Sáng ngày 28/11/2021, hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp” do Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức đã chính thức diễn ra với hơn 300 khách mời là đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan thông…
 Xem thêm
BRI VietNam sẽ tham dự hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”

BRI VietNam sẽ tham dự hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”

Ngày 28/12/2021 sắp tới, BRI VietNam vinh dự được mời tham luận về giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp” do Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức.
 Xem thêm